Rofa

موج شکن استفاده می شود برای مکانیکی سنگ زنی در فارماکولوژی